Coolkids og Chilled program

Coolkids og Chilled programØnsker du at skriver dig op til kurset eller høre mere!

 
 
 
 
 
Cool kids, angste børn i Østjylland, Randers, Viborg, Silkeborg, Bjerringbro, Hobro, Hadsten, Hammel og Kjellerup m.v.

Jeg har mødt og hjulpet rigtig mange bekymrede, angste børn/unge og voksne, som også tit har meget lavt selvværd. De metoder jeg arbejder med i Cool kids og Chilled forløbet er altid relateret til jeres hverdag. og du er sikker på at få noget med herfra hver gang.
Jeg udvider gruppeforløbet og tilføjer en opfølgningsgang 2 månder efter afslutning. Jeg har også tilføjet løbende supervision undervejs pr telefon, så der er hjælp lige ved hånden gennem hele forløbet.
Supervisionen er valgt til ud fra den erfaring og de behandlingsmæssige forandringer. Som i gennemgår under udviklingsprocessen der vil i ofte møde små, som store bump på vejen. Når de nye strategier skal øves derhjemme, kan der være brug for sparring og vejledning. Supervisionen foregår som oftest over telefonen. Det er vigtigt for mig, i mit arbejde, at der er mulighed for individuelle løsninger, der tilgodeser det faktum, at vi er forskellige og har forskellige behov.
Book en forsamtale
Jeg vi vil opfordre til, at jeres barn deltager sammen med jer i en del af samtalen. Jeres barns motivation for at deltage i forløbet er helt afgørende for resultatet. Derfor vil vi allerede fra start involvere jeres barn og forsøge at give ham/hende lysten til at deltage og bekæmpe angsten.

angste bange teenager og unge i Østjylland, Randers, Viborg, Silkeborg, Bjerringbro, Hobro, Hadsten, Hammel og Kjellerup m.v.

Cool Kids / Chilled / Unge / Voksne- ProgrammetDette kursus er for dem som ønsker at lære noget om sig selv. Finder ud af noget om angst og få hjælp til at komme af med sin angst.
I gruppeforløbet introduceres børn/unge og forældre/voksne, til værktøjer som kan hjælpe dem med angsten. Der fokuseres også på problemstillinger, som de selv bringer op feks selvværdsproblemer, eksamensangst eller stress.
De unge får et arbejdshæfte og forældrene får et vejledningshæfte, som beskriver forskellige hensigtsmæssige problemløsningsstrategier. Under forløbet får de unge hjælp til at omsætte og anvende disse strategier i forhold til konkrete hverdagssituationer.

Angstbehandling for børn, teenage, unge  og voksne- Cool Kids / Chilled / Unge / Voksne-programmet

Cool Kids Programmet og Chilled Programmet er bygget på en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Angstbehandlingsprogrammet er fra Australien, som er særlig udviklet til henholdsvis børn, teenagere og unge. Programmerne er forskningsbaseret og oversat til dansk og afprøvet med dokumenteret effekt ved Angstklinikken på Aarhus Universitet. Cool Kids er særlig udviklet til børn i aldersgruppen 7-12 år. Chilled er udviklet til unge i aldersgruppen 13-17 årige.  Ungeforløbet er udviklet til unge i aldersgruppen 18-25 årige.  Voksen forløbet er udviklet til voksne fra 26 år og opefter.

Programmet: Gruppeforløb de 10 Sessioner - Du lærer !
Session 1: Hvad er angst


Vi lærer en masse om angst – hvorfor får man angst, og hvad kan man gøre ved det. Vi sætter mål for hvad barnet/ de unge og forældrene gerne vil opnå i løbet af programmet.Session 2: Detektivtænkning


Vi arbejder med at lære at tænke mere realistisk – vi kalder det detektivtænkning eller realistisk tænkning. Et vigtigt redskab, som børn/unge/voksne bruger gennem resten af forløbet.Session 3: Forældreadfærd


Forældrene lærer mere om hvordan de bedst støtter barnet, eller din adfærd. Børnene øver sig mere på detektivtænkning og vi taler om belønninger, og belønningsadfærdSession 4: Se frygten i øjnene


Sammen kigger vi på, hvordan man på den bedst mulige måde begynder at udsætte sig for de ting, man er bange for – vi lærer om trappestiger til hvordan man deler sine mål op trin for trin. og taler om hvornår man er tryg.Session 5: Bekymringssurfing


Vi lærer endnu en teknik til at håndtere angst: Bekymringssurfing – som kan hjælpe dig til ikke at lade din angst hindre dig i at leve, som du vil. Vi arbejder også videre med trappestigerne.Session 6: Problemløsning


Vi skal lære om en praktisk metode til at få løst problemer, som er gået i hårdknude, ved at gå lidt systematisk til værks.


Session 7: Cool Kids / Chilled / Unge / Voksne


Hvordan er en cool kids / Chilled egentlig? Fx i forhold til en stille mus eller en sur krokodille. Lær at handle som en selvsikker person og få mere tiltro til dig selv.


Session 8: Overraskelse


Denne gang arbejder vi videre med at se frygten i øjnene og være en cool kid / Chilled – på en lidt overraskende måde.Session 9: Øvelse, øvelse og øvelse


-Gør mester! Vi træner det, vi har lært mere og mere. Så vi sikrer os, at vi virkelig kan det. Vi kigger også på, hvor langt du egentlig er kommet.Session 10: Opsamling og fremtiden


Vi fortsætter med at øve. Du er garanteret nået rigtig langt nu – men vi kigger også på, hvordan du bliver ved med at kunne, det du kan nu. Og om du skal have sat nye mål at arbejde efter?

"

Jeg kan kun på det varmeste anbefale LL Coaching. Lisa er yderst kompetent og meget dygtig til sit fag. Hun har hjulpet vores familie gennem Cool Kids og vi kan se store fremskidt med de udfordringer vi har i vores hverdag fra hvor vi startede til nu. Vi er langt fra færdige, men udviklingen har gjort at der er kommet mange gode værktøjer, super sparring mellem familie og Coach, og det gør at vi står bedre rustet i dag, til at klarer udfordringer i hverdagen fremadrettet.


Sussi mor til Anna

Behandlingens effekt

 

Cool Kids og Chilled er velafprøvede behandlingsprogrammer med dokumenteret effekt. Undersøgelser fra et universitet i Sidney har vist, at op til 80 % af alle børn og unge var uden behandlingskrævende angstproblemer et år efter at behandlingen var afsluttet.

 

Angstklinikken på Aarhus Universitet har siden 2009 brugt behandlingen med tilsvarende gode resultater. Udover markant mindre angst havde børnene og de unge større selvtillid.

De følte sig mindre triste og kunne mange flere ting på egen hånd.

 

Vi har klienter i Østjylland, Randers, Århus Viborg, Silkeborg, Bjerringbro, Hobro, Hadsten, Hammel og Kjellerup.
Fældrenes deltagelse er afgørende i forløbet


Det er vigtigt, at forældrene deltager aktivt  i hele forløbet,

også mellem sessionerne, hvor forældrene støtter op om deres barn, så de gennemføre forskellige øvelser.


I forløbet lærer børn og forældre hvad angst er og hvordan angsten påvirker deres krop, vi undersøger deres tanker og følelser. i får værktøjer til at overvinde angsten, bl.a. metoder til hvordan man kan udfordre sine tanker, samt gradvist at øve sig i at gøre det, man er bange for. Derudover er der fokus på  at løse problemer og på udvikling af sociale kompetencer.

Cool Kids / Chilled / Unge / Voksne

Vi har klienter i Østjylland, Randers, Viborg, Silkeborg, Bjerringbro, Hobro, Hadsten, Hammel og Kjellerup m.v.


Næste ledige kursus: ring og hør nærmere

Varighed: 10 sessioner

op til 6 deltager

Sted : Langå Hallen, Sportsvænget 2, 8870 Langå mellem Randers og Langå

8700,00 DKK

gruppeforløb for angste unge, børn, voksner i Østjylland, Randers, Viborg, Silkeborg, Bjerringbro, Hobro, Hadsten, Hammel og Kjellerup m.v.

Gruppeforløb eller individuelle forløb

 

Cool Kids er som udgangspunkt et gruppeforløb for børn på 7-12 og deres forældre. Forældrene deltager til en fælles introduktion ved hver møde og hver session slutter af med information til forældrene, men det er også muligt at lave individuelle forløb. Chilled er som udgangspunkt et gruppeforløb til de 13-17 årige. Forældrene deltager til en fælles introduktion ved første møde og ved hver session slutter af med information til forældrene, men det er også muligt at lave individuelle forløb.

 

Ungeforløbet er som udgangspunkt et gruppeforløb til de 18-25 årige. Det er frivilligt om forældrene deltager ved den fælles introduktion ved første møde. Det er også muligt at lave individuelle forløb.

 

Voksen forløbet er som udgangspunktet gruppeforløb til de 18-25 årige.  Det er også muligt at lave individuelle forløb.

 

 

Gruppeforløbet består af 10 sessioner af 2 timer. De første 6 gang mødes vi hver uge, efterter mødes vi ca. hver 14 dag. I forløbet får børnene mulighed for at møde og spejle sig i andre børn i en lignende situation.  Forældrene får mulighed for at dele erfaringer med hinanden. Under sessionerne vil der være undervisning og opgaver til børnegruppen, forældregruppen og til sidst til hele gruppen sammen.

 

Ved individuelle forløb for børn, unge og voksne består programmet af 1x1,5 timer eller efter behov

 


 

Hjælp til forældre med børn oh ugen som er bekymret i Østjylland, Randers, Viborg, Silkeborg, Bjerringbro, Hobro, Hadsten, Hammel og Kjellerup m.v.

Som forælder har man brug for at kunne hjælpe sit barn på Bedst mulig måde..

Når angst og bekymringer er tiltagende, Selvtilliden er dalende er behovet endnu større - for det er desværre yderst sjældent, at angsten forsvinder af sig selv.

 

Det er dybt frustrerende, når ens barn bliver overvældet af angst og bekymringer. Man føler sig fuldstændig magtesløs, søger i øst og vest - hvor finder man den rigtige hjælp, hvad gør man, hvor starter man, og kan man overhovedet selv hjælpe sit barn?

 

Book en forsamtale

på tlf: 23939811 eller på kontakt@LLCoaching. Vi hører til i Langå, mellem Randers og Århus.

 

 

 

Sensetive børn og unge i Østjylland, Randers, Viborg, Silkeborg, Bjerringbro, Hobro, Hadsten, Hammel og Kjellerup m.v.

Pris for Cool Kids / Chilled / Unge / Voksne


Forsamtale til Cool Kids / Chilled / Unge / Voksne gruppeforløb 1,5 til. 2 timer 1500 kr.

vi angst tester inden forsamtalen og følger op på testen ved forsamtalen.


10 x 2 timer - i alt 20 timer 5900 kr.


Timepris (295,00 kr.) 


**********************************************************************


Opfølgningssamtale samtale til Cool Kids / Chilled / Unge / Voksne gruppeforløb 1. time 900 kr.

opføgningsamtalen er 2-3 månder efter afsluttet gruppeforløb.


**********************************************************************


arbejdshæfter 2 stk til Cool Kids / Chilled / Unge / Voksne gruppeforløb - 400 kr.


Ialt for et 

Cool Kids / Chilled / Unge / Voksne forløb er 8700 kr.


**********************************************************************

mulighed for at købe løbende supervision undervejs  3x30 min 1200 kr. Supervisionen foregår over telefonen, du ringer, hvis du har brug for sparring og vejledning ift. processen til forløbet  (telefontid 8-17)


**********************************************************************Børn, unge, voksne. Ved individuelle forløb består programmet af 1,5x10 timer 8000 kr. eller 900 kr. pr gang