Klæd din sælger bedre på

Klæd din sælger bedre på


Ønsker du at skriver dig op til kurset eller høre mere!

 
 
 
 
 
salgspsykologi

Du lærer • Øget selvindsigt.
 • Bevidsthed om hvordan kropssprog og kommunikation påvirker dine relationer
 • Forståelse af hvordan du påvirker andre
 • Du bliver bevidst om dit reaktionsmønster, og hvorfor du handler som du gør. 
 • værktøj til at skabe og bevare de gode relationer
 • Accept af menneskers forskellighed
 • Større handlekraft og øget selvindsigt
 • Styrkelse af din personlige gennemslagskraft
 • konflikthåntering
 • lærer hvilke teknikker som kan bruges, og i hvilke situationer

Salgspsykologi

 

 

 

Salg er et håndværk og spørgsmål om teknikker. Her er et nyt værktøj som kan hjælpe til salg.

 

Salg handler om at skabe resultater på bundlinjen. Men det kræver, at du har de rette forudsætninger. Dette kursus introducerer dig for en masse teknikker, hvorigennem du kan opnå bedre salgsresultater. Måden hvorpå du aflæser kunden, både gennem kropssprog og gennem dialogen. Du opnår kendskab til hvilke teknikker du skal bruge og hvornår. Dine sociale kompetencer bliver bragt i spil, dette kan selvfølgelig også bruges til at skabe relationer privat. Med udgangspunkt i forståelsen af menneskers forskellighed, arbejder vi med konflikthåndtering. Grundet den måde vi opfatter og udtrykker os forskelligt på. Samtidig træner du din evne til at håndterede udfordrende eller pressede situationer.

 

 

 

 kurset omhandler

 

 • Slippe evt. begrænsninger eller blokeringer, der måtte stå i vejen for at opnå succes.
 • Kropssprog og de signaler man udsender
 • Finde dine arbejdsværdier
 • Succes men under forudsætning af det bør ske på dine præmisser
 • Øge bevidstheden om relationers vigtighed
 • Sætte fokus på dine sociale kompetencer
 • Håndtering af udfordrende situationer under møder. Gennem bevidstgørelse af dine grænser
 • Positiv feedback
 • Sørg altid for at have kunden i fokus, sørg også om at vende ting som kan forbedres.
 • konflikthåntering er en del af en sælgers værktøj
 • Vi har klienter i Østjylland, Århus, Randers, Viborg, Silkeborg, Bjerringbro, Hobro, Hadsten, Hammel og Kjellerup.

 

 

virksomheden opnår

 

 

 • Medarbejder, der reflekterer over hvordan vedkommende påvirker andre
 • Medarbejder der kender og acceptere egne svagheder og styrker
 • Medarbejder som er i mental ballance med sig selv
 • Udgangspunktet for et bedre arbejdsklima
 • Forbedrede relationer til kunden og kollegaer
 • Medarbejder der forstår at omsætte virksomhedens mål til virkelighed
 • Hviler i sig selv uafhængig af omgivelsernes mening
 • Vi har klienter i Østjylland, Århus, Randers, Viborg, Silkeborg, Bjerringbro, Hobro, Hadsten, Hammel og Kjellerup.

Klæd din sælger bedre på

 

Næste ledige kursus: ring og hør nærmere

Varighed: 3 dage

min. 6 deltager

Sted : Langå Hallen, Sportsvænget 2, 8870 Langå mellem Randers og Århus

6435,00 DKK + moms

Handlekraftige sælger i Østjylland, Århus, Randers, Viborg, Silkeborg, Bjerringbro, Hobro, Hadsten, Hammel og Kjellerup m.v.

Du lærer


  • at se hvordan din adfærd og fremtoning påvirker dine relationer
  • at forstå, hvorfor du påvirker dine relationer
  • at skabe gode relationer til andre mennesker på grundlag af fælles værdier
  • at udvise beslutsomhed og handlekraft
  • Mental ballance selv under pres

 

menneskeforståelse i Østjylland, Århus, Randers, Viborg, Silkeborg, Bjerringbro, Hobro, Hadsten, Hammel og Kjellerup m.v.

virksomheden opnår


 • En medarbejder, der reflekterer over sin fremtoning
 • En medarbejder, der har accept og forståelse for menneskers forskellighed
 • En medarbejder, som lader sig inspirere og motivere gennem sit job
salgs relationer i Østjylland, Århus, Randers, Viborg, Silkeborg, Bjerringbro, Hobro, Hadsten, Hammel og Kjellerup m.v.

Hvem kan deltage


Dette kursus henvender sig, til dig som arbejder med salg. Men som ønsker værktøjer, til at forbedre evnen til at samarbejde, skabe relationer, konflikthåndtering og kommunikation. Du bliver klogere på dine stærke og svage sider og dermed skabe bedre relationer med andre.

"

Klæd din sælger bedre på


Rating: 5 Rating: 5 Rating: 5 Rating: 5 Rating: 5

Jeg kan på alle måder anbefale LL Coaching som uddannelsessted. Lisa er professionel og hjertevarm. Ny refleksion og masser af spændende læring.


Gertha.