Virksomheder

Virksomheder

Personlig udvikling hos LLCoaching i Randers, Hadsten, Hammel; Århus, Østjylland

Personlig udvikling - Stresshåndterin.


LL Coaching i Langå, tæt ved Randers, arbejder med forandringsprocesser

 

Gennem de sidste mange år, er der sket store  ændringer i måden hvorpå vi lever. Den grad af omstillingsparathed, som stilles til både virksomheder og privat personer. Denne forandringsproces, kan jeg være med til at strukturere og synliggøre. 

 

Forandringsprocesser kan fremkomme alle steder i livet. Det kan være privat eller i ens professionelle virke, og kan eks. udspringe gennem arbejdsrelaterede  situationer såsom stress, manglende personlig udvikling eller anerkendelse. Hvis disse forandringer, bearbejdes kan de være medvirkende til, at skabe en udvikling både menneskeligt og professionelt, og en anden tilgang til evt udfordringer.

 

Vi skal træffe vores valg i livet, men det bør være valg som giver vores liv indhold og mening. Livet bør leves også gennem vores daglige virke.

Træffer vi de rigtige valg, vil vi opleve øget nærvær, og energi som giver os en følelse af lykke.

 

Målet med denne type coaching er, at inspirere mennesker og virksomheder, til at søge nye veje. Derved gennem selvindsigt og bevidsthed, opnå nye mål og indfri deres fulde potentiale.

 

Værsgo', kig dig omkring og lad mig vide, hvad LL Coaching kan hjælpe dig eller din virksomhed med.

Ønsker din virksomhed en afklarende samtale

Personlig udvikling - Stresshåndtering m.v.

 

Sparring med en coach

kan være kærkommen både i dit personlige og professionelle virke. Her er udvalgte områder, hvor jeg har erfaring med, at en coach kan gøre en forskel, til at forberede og sikre de optimale rammer for forandringsprocesser.

 

 

LL Coaching i Langå, mellem Randers og Århus, hjælper private- og offentlige virksomheder


Personlig udvikling 

Giv dine kompetencer et professionelt løft, personlig udvikling er professionelt arbejde med dine menneskelige kompetencer. Er det din leder, eller det er til dine medarbejdere. Handler det om at forbedre arbejdsindsatsen gennem en synergieffekt, og blive en endnu mere værdiskabende og kompetent medarbejder

 


Stresshåndtering/Stresscoaching

Stress er et fælles ansvar mellem virksomhed og medarbejder, dermed en kombination af flere indsatser. LL Coaching arbejder med stressforebyggelse og stresshåndtering. Har i oplevet et stress-kollaps, eller i en længere periode har oplevet stresssymptomer fra medarbejdere. Stress koster virksomheden rigtig mange penge, lad os sammen gøre noget godt og hjælpe dine medarbejdere tilbage på arbejde. 

Karrierecoaching/Personlig udvikling

Føler du, at din medarbejder er gået i stå, eller sidder de fast i jobbet?  Karrierecoaching kan hjælpe dem med at blive guidet i hvilken retning, og

skabe en tro på at det kan lykkedes. Sammen kan vi lave en værdiafklaring, som hjælper dem med at fastsætte nogle mål, som ikke opnås nu.? Der bliver brugt overspringshandlinger og dårlige undskyldninger. Så hjælper vi med personlig udvikling og afklaring, så arbejdet stemmer overens med dine indre værdier.Jobsøgningsforløb

Coachforløb med henblik på at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers kompetencer og resurser.

Ledighed er for mange forbundet med negative tanker og mindreværd. Jo længere tid ledigheden varer, jo mere afmagt oplever borgeren. Dette medfører tit også fysiske symptomer, under længerevarende ledighed. Disse forløb kan være i forbindelse med Mentor forløb.Ledercoaching eller supervision 

Som leder skal du kunne skabe motivation, teamgejst og udvikling. Så I sammen når de resultater, som du er ansvarlig for at opnå. Dette er en balance mellem dig som menneske, og virksomhedskulturen på arbejdspladsen. Her er det at de indre værdier som moral og etik bringes i spil. Netop i denne gråzone oplever de fleste ledere de største udfordringer. Sammen finder vi netop dine kompetencer, som leder og prøver at matche dette med virksomhedens kultur. Dette selvfølgelig i overensstemmelse med 

med dine værdier.


Outplacement

Coachforløb for opsagte medarbejdere og ledere. Når virksomheder er nødsaget til at opsige medarbejdere, er det en god ide, at tilbyde hjælp til at komme videre i nyt job. Dette kan være med til at gennem dialog, at vende de negative tanker. Således at man pludselig ser muligheder frem for begrænsninger. Outplacement forløbet kan i mange tilfælde, være

medvirkende til at medarbejderen kommer i job. Og virksomheden oplever således ikke, at de stå tilbage med triste og demotiverede medarbejdere.

En opsigelse er en stor psykisk belastning. Ved et Outplacement Coachforløb står en neutral person til rådighed for den opsagte medarbejder. Virksomheden kan også tilbyde den opsagte et jobsøgningsforløb.

 


konsulent timer

Er for virksomheder som har en langsigtet strategi om succes, lej en coach de timer som i har brug for i din virksomhed


Mentorforløb

forløb for borgere som har brug for særlige støtte.


Vi har klienter i Østjylland, Randers, Århus, Viborg, Silkeborg, Bjerringbro, Hobro, Hadsten, Hammel og Kjellerup m.v.

kalender,

workshops, cafe & kursus

nov

29

okt

29

Dec

29

Kursus

Kalenderen er desværre ikke opdateret.

Workshops

Kalenderen er desværre ikke opdateret 

Ferie

Kalenderen er desværre ikke opdateret.


Hvad kan vi hjælpe din virksomhed med?Hos LL Coaching er vi optaget af det, af der der får virksomheder, organisationer og mennesker til at trives. Vi arbejder forskningsbaseret i velkende og afprøvede meteoder som tager afsæt i neurovidenskab, kognitiv psykoilogi, posetiv psykologi, psykoterapi, Metakognaterpi, coaching, mentaltræning, ACT terapi og hypnose.


Vi er et resursecenter der formidler og anvender nyeste viden og konkrete redskaber, der kan bruges i din virksomhed


Vi er specialiseret i ydelser inden for træning af mental robusthed, compassion, styrkelse af trivsel, mental sundhedsfremme i grupper eller til den ene som ønsker at styrke sine kompetancer, vi tilbyder ogsa forebyggelse af stress, stress behandling og angst til de offentlige og private virksomhedd


Mental robusthed og et sundt velværder er afgørende livskompetence der hjælper os til at navigere og trives i en hverdag præget af konstante foranderlige verden. Robusthed og selværdet er en iboende psykologisk færdighed vi har i forskellige grader, og som kan styrkes ved konkrete øvelser. At gøre en indsats for at øge og fastholde sin robusthed udgør en central kompetence i vores komplekse arbejdsliv, hvis vi vil undgå stress, angst eller lavt selvværd fremme vores egen sundhed og blive bedre til at håndtere karriere- og arbejdsmæssige udfordringer.Værsgo', kig dig omkring og lad mig vide, hvad LL Coaching kan hjælpe dig eller din virksomhed med.